Grepa kvinnfolk

Eg vil nok ikkje våge påstanden at dei som eig ein Grepa komfyr er dumme. Det ville vere å skyte meg sjølv i foten, sidan eg har eit gult eksemplar av sorten Grepa komfyr sjølv. Men at dei er optimistiske, DET kan eg trygt påstå!
For akkurat no, onsdag kveld kl. 2218, prøvde nokon å ringe Grepa sitt servicekontor. Og forrige søndag, klokka 0715, prøvde også nokon å ringe servicekontoret. Kaaaa...trur dei kontoret til ein liten komfyrfabrikk på sunnmøre er døgnåpent sju dagar i veka???

Kvifor eg veit dette? Jo, Grepa sitt servicekontor bytta telefonnummer for eit par år sidan. Og når eg fekk nytt telefonnummer - ja, så fekk eg Grepa sitt gamle nummer. Så på alle servicehefter som ligg ved Grepakomfyrar solgt før 2001, så står MITT telefonnummer...Litt irriterande på søndagsmorgonar, men eg prøvar å tenkje på det som eit sosialantropologisk prosjekt, og så langt er konklusjonen "Eit kjenneteikn ved dei som velgjer ein Grepa komfyr, er at dei er svært optimistiske." Eg vil i dette fora halde Dykk oppdatert på eventuelle andre djupe avsløringar omkring kjøpargruppa til Grepa.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Morsomt om du legg att ei strofe ;-)